Измервания

Организиране на измерване на фактори в работна и околна среда, електрически уредби и
съоръжениея до 1000Vи Вентилационни инсталации от акредитиран орган за контрол.

Повече информация по раздел „Измервания”, можете да получите и на тел. 0895 570 190
TODO write content