Създаване на КУТ/ГУТ


- Изготвяне на необходимите протоколи и заповеди за създаване на КУТ/ГУТ
- Изготвяне на годишна програма за работа на КУТ/ГУТ
- Изготвяне на Правилник за организацията и дейността на КУТ/ГУТ
- Изготвяне на годишен Анализ дейността и състоянието на ЗБУТ
TODO write content