Обучения

MariniOdit организира и провежда групови, индивидуални и корпоративни обучения и курсове за високорискови дейности, управление на здравето и безопасността, както и за сертифициране. Според нуждите на Вашия бизнес ние разработваме програми за развитие на практически умения, програми с насоченост към теоретични познания, онлайн програми с възможност за отдалечено обучение. Екип от специалисти персонализира учебните програми точно за Вас. MariniOdit работи в тясно сътрудничество с редица експерти, лектори и учебни центрове, доказали своите професионализъм и компетентност.

За повече информация и записвания може да се свържете с нас на посочените телефони или директно чрез контактната форма на сайта от ТУК.

 

MariniOdit си запазва правото да анулира всяко обучение, поради недостатъчно записвания на участници или други причини, като участниците имат право да получат обратно 100% от заплатената сума или да бъдат прехвърлени за следващи курсове. Място се запазва чрез заплащане на пълната такса за обучение по банков път, като съответната сума се превежда по банкова сметка на MariniOdit. Ако към момента на заплащането не са останали свободни места за конкретно заявена дата, участникът няма да бъде включен в групата за обучение и има право да получи обратно 100% от заплатената сума или да бъде включен в групата за следващ аналогичен курс.

MariniOdit си запазва правото да променя датите, разписанието на почивките, мястото на провеждане и преподавателите на предвидени обучения, като своевременно уведоми записаните участници. Курсистите са длъжни да присъстват ефективно по време на учебните занятия. Отсъствието от дори едно занятие е достатъчно основание за отказване на удостоверение. Учебно демонстрационните материали са собственост на организатора, като учебни записки се предвиждат и раздават на участниците в зависимост от конкретното обучение.

При отлагане на заявено участие от страна на участник в срок по-малък от 5 работни дни до началото на обучението, участникът дължи 50% от стойността на обучение. Съответно при записване на нови дати се заплаща 100% от сумата за обучение. При неявяване или при отказ от участие до 2 работни дни преди началото на обучението, участникът дължи 100% от сумата за участие в обучение.

Всички не описани условия за организиране и провеждане на обучения и курсове се договарят с клиента при приемане на заявка за участие.

TODO write content