Обучение по електробезопасност до 1000V

Обучения по електробезопасност до 1000V за придобиване или потвърждаване на квалификационна група.

В края на 2013г. и в началото на 2014г. настъпиха промени в Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (в сила от 05.09.2013г.) и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (в сила от 23.01.2014г.). Съгласно тези изменения обучения за квалификационна група могат да провеждат и Центрове за професионално обучение, получили лицензия по Закона за професионалното образование и обучение по една от следните специалности: електромонтьор, електротехник, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации и др. Определени са нормативно пет квалификационни групи – от първа до пета, степенувани по отговорност на задълженията и действията на лицата, свързани с осигуряване на безопасност при работа с електрически съоръжения и уредби.

Нашите квалифицирани преподаватели ще Ви подготвят, за да придобиете знания съгласно актуалните нормативни изисквания за електробезопасност, както и практически умения за работа с електрически уредби. След обучението ще бъде проведен изпит под формата на тест, като в резултат ще Ви бъде издадено актуално удостоверение за квалификационна група по електробезопасност, което е задължителен реквизит в документацията по безопасност и здраве на труда.

Изпит за квалификационна група се полага при следните обстоятелства:

- при постъпване на работа;

- за повишаване на квалификационната група;

- за възстановяване на квалификационната група след отнемане/понижаване;

- периодично, в срокове, определени в длъжностната характеристика, но не по-дълги от една година за изпълнителния персонал и от две години – за ръководния персонал;

 

На обучение по електробезопасност подлежат: енергетици, електротехници, електромонтьори, дежурен енергиен персонал, механици, работещи с ръчни електрически инструменти, уреди и др.

 

При организиране на корпоративни или групови обучения цената се договаря според броя участници, като се свържете с нас на посочените телефони или директно чрез контактната форма на сайта от ТУК.

TODO write content