Кампания лято 2016г.


В началото на годината, през месец януари, ИА „Главна Инспекция по труда” предупреди всички работодатели за предстоящи проверки в секторите заети предимно със сезонни работници.
И сега в началото на летния сезон напомняме, че в предвидените за проверка отрасли влизат строителство, земеделие, посредническа дейност и всички предприятия, ползващи „служители под наем”. В тази връзка слагаме акцент и върху променения от 01.012016 г. размер на минималната работна заплата, което налага промяна в размера на задължителните осигурителни вноски за договорите по чл. 114а от КТ, т.нар. еднодневни договори.

Източник: ИА „Главна Инспекция по труда”
01.04.2016
TODO write content