Как да се организираме по време на работа - много съвети и малко решения

Има безброй проучвания и статии въз основа на тези проучвания за това как по-ефективно да организираме работата си и да бъдем максимално продуктивни. Едно от основните изисквания на работното място е да бъдем организирани и неспособността ни да се справим със завишени очаквания се счита за провал в организацията. В тази поредна статия ще ви припомним съветите, които могат да ни направят най-добрия служител във фирмата, но ви предлагаме също и едно друго виждане върху организацията на модерния служител.
Някой автори ни съветват да използваме времето по време на пътуване за преглеждане на актуалната информация и отмятане на кореспонденция, така при пристигане на работното място ще сме напълно подготвени за работа. Това е доста практично, но Българското законодателство е защитило похабяването на нашите възможности чрез времето за вработване и физиологичните почивки по време на работа. Не бихме били много полезни, ако ограничим времето за възстановяване на организма.
Друг вариант за оптимизация на нашата работа е да съкратим времето за пътуване до работното място, като го преместим у дома. Много фирми вече следват тенденцията и осигуряват на своите служители отдалечен достъп до работната база данни, от която имат нужда, но дали е достатъчно ? Чрез този метод на изнасяне на работното място у дома рискуваме да загубим основни познания и способност за комуникация с колеги и клиенти, за работа в екип и обмяна на информация.
След като вече сме на работното си място, било то в офис или у дома, продължаваме с бърз преглед на задачите за деня и тяхното класифициране по важност, който ни осигурява една добра рамка на действие през целия ден. Само не е ясно при това правило по какви критерий да преценим коя задача е с приоритет и коя може да почака по-добри времена. От тук излиза едно на пръв поглед незначително несъответствие между разбиранията и очакванията на ръководния персонал и повечето служители - има ли изобщо работни задачи които могат да почакат ? Стресът от недостига на време се комбинира от страха, че ние сме виновни за забавянето на работата, тъй като не сме съумели да си разпределим правилно задачите.
Друг съвет, който можем да срещнем е ограничаването на срещи по време на работа за сметка на самата работа, или казано по друг начин синтезиране на комуникацията. Полезно е да използваме работното време за работа, а не за приказки, но липсва ли добрата комуникация лесно ще се изгубим между казаните и недоизказани думи. Задачите, изискванията и условията за работа трябва да бъдат предадени по начин да бъдат разбрани от служителите.
Необходимостта от организация на работния ни ден често е породена от наличието на много и разнородни задачи. Служител способен да се справи с всяка работа е високо ценен в професионалната среда и усърдно търсен от работодателите, но доколко можем да сме компетентни във всяка област на действие дори и да познаваме процеса на работа ? Дали качеството не е за предпочитане пред количеството ?
И когато се опитваме със сетни сили да въведем някакъв ред в потока от работни задачи, ще се намери някой доброжелател, който да ни препоръча или направо работодателя да ни предостави за ползване последна версия на приложение за организиране на работния ден. И между всички видове корпоративни и социални мрежи, ние ще трябва да намерим малко време да си запишем на още едно място какво имаме намерение да свършим, така всички заинтересовани и вече организирани страни да могат да проследят и нашата програма.
Ако не успявате да следвате златните правила за организация, в заключение ни остава единствено да ви успокоим, защото във всеки безпорядък цари ред и това е вашия ред. Работата ще ви спори докато я вършите с желание, така че не забравяйте да се усмихвате докато отивате към работното си място.

Снимка: IStock
14.03.2016
TODO write content