Зимните курорти да се приготвят

Изпълнителна агенция Главна Инспекция по труда обяви началото на засилени проверки в зимните туристически курорти в областите София, Смолян и Благоевград. Инспекторите ще проверяват спазването на трудовото законодателство, в частност условията за възникване на трудовите правоотношения, заплащането на труда и работното време.
През миналогодишния туристически зимен сезон в областите София, Смолян и Благоевград, за периода от декември 2015г. до март 2016г. са извършени 330 проверки в секторите хотелиерство и ресторантьорство.
От ИА ГИТ напомнят, че наетите лица не могат да започнат работа преди да им бъде предоставен екземпляр от трудовия договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението за регистрирането му в НАП и длъжностна характеристика. Освен това не забравяйте провеждането на инструктажи по безопасност и здраве съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12 2009г. на МТСП.

Източник: ИА ГИТ
21.12.2016

TODO write content